Šta je regionalno brendiranje?

Regionalno brendiranje je dokazan način da se poveća vidljivost nekog regiona i pruži podrška njegovom razvoju.

 

Šta je Regionalni brend Istočne Srbije “Balcanica Superior”?

Regionalni brend Istočne Srbije “Balcanica Superior” je žig garancije koji:

 • Garantuje kupcima da se radi o određenom stepenu kvaliteta brendiranog proizvoda ili usluge, kao i da su oni poreklom iz Istočne Srbije;
 • Korisnicima brenda unapređuje reputaciju, vidljivost i kredibilitet na tržištu.

Žig garancije „Balcanica Superior“ je registrovan u januaru 2018. kod Zavoda za intelektualnu svojinu pod brojem 75306 u skladu sa Ničanskom klasifikacijom (Međunarodna klasifikacije roba i usluga za registraciju žigova).

Regionalni brend Istočne Srbije „Balcanica Superior“ garantuje kupcima da se radi o određenom stepenu kvaliteta brendiranog proizvoda ili usluge kao i da su oni poreklom iz Istočne Srbije.

Regionalnim brendom „Balcanica Superior“ biće označavane usluge obezbeđenja smeštaja i pripremanja hrane u turizmu i proizvodi koji imaju jasan regionalni karakter i koji ispune definisane kriterijume.

Regionalni brend Istočne Srbije, ima za cilj da potrošačima i turistima da do znanja da kupovinom lokalnih proizvoda i korišćenjem lokalnih usluga doprinose razvoju privrede i turizma Istočne Srbije. Označavanjem proizvoda i usluga Regionalnim brendom, kupcima se prenosi informacija da se radi o određenom stepenu kvaliteta i da je proizvod/usluga poreklom sa određenog područja.

Naziv Regionalnog brenda „Balcanica Superior“ odabran je na nagradnom konkursu između 229 predloženih imena, dok je logo/znak delo slovenačkog dizajn studija „Felician Sedmak doo“ i odabran je na nagradnom konkursu na kome je učestvovalo 134 dizajnera.

 

Zašto Regionalni brend Istočne Srbije “Balcanica Superior”?

Regionalni brend Istočne Srbije je uspostavljen na osnovu najboljih evropskih iskustava. On doprinosi diferenciranju Istočne Srbije od konkurentskih regija i boljoj vidljivost Istočne Srbije i njenih najboljih proizvoda i usluga na globalnom nivou.

 

Koje su koristi od brenda?

Na osnovu iskustava u regionalnom brendiranju koja su imali evropski regioni, realno je očekivati da i region istočne Srbije ima više pozitivnih efekata od brendiranja. Ovde se ne misli samo na to da će pojedinačni proizvođači, odnosno pružaoci usluga, dobiti oznaku na svom proizvodu/usluzi koja je pokazatelj i garant određenog nivoa kvaliteta, već na čitav niz benefita za Istočnu Srbiju.

 Sam region imaće sledeće benefite:

 • Diferenciranje regiona Istočne Srbije od konkurentnih regija;
 • Diferenciranje proizvođača i pružaoca usluga iz Istočne Srbije od proizvođača i pružaoca usluga konkurentnih regija;
 • Bolja vidljivost Istočne Srbije na globalnom nivou.

 

Najuočljiviji benefit imaće privrednici. Konkretno, preduzetnici, odnosno privredna društva, proizvođači regionalnih proizvoda i pružaoci usluga sa teritorije istočne Srbije, ostvariće sledeće benefite:

 • Značajno veća vidljivost brendiranih proizvoda i usluga (proizvodi označeni brendom imaće dodatni publicitet i biće dodatno reklamirani, pa samim tim i vidljiviji);
 • Bolja i kvalitetnija promocija proizvođača, odnosno pružalaca usluga uz minimalne dodatne troškove (troškovi za naknadu za korišćenje brenda, biće značajno niži u odnosu na troškove koje bi pojedinačna preduzeća morala da ulože u marketing, a efekat zajedničke promocije biće značajno veći);
 • Benefit od publiciteta koji će sobom nositi Regionalni brend (reklamiranje brenda podrazumeva i reklamiranje pojedinačnih proizvoda i usluga, a samo korišćenje brenda pozicioniraće proizvod ili uslugu bolje u odnosu na konkurenciju);
 • Stalno eksterno praćenje (kontrola ispunjenosti uslova za korišćenje brenda) svakako utiče i na podizanje kvaliteta samog proizvoda, odnosno usluge;
 • Mogućnost umrežavanja (povezivanje i sinergijski efekat sa drugim korisnicima brenda);
 • Približavanje tržištu (marketinške aktivnosti na promociji brenda približiće i pojedinačne proizvode i usluge kupcima);
 • Mogućnost da proizvođači, odnosno pružaoci usluga, kroz samovrednovanje, bolje sagledaju sopstvene propuste i značajnije unaprede svoj proizvod/uslugu, kao i procese;
 • Rast tražnje za proizvodima i uslugama sa regiona, kao reakcija na globalizaciju proizvodnje i snabdevanja (snažna kampanja i promocija brenda zasnivaće se na principu „kupujmo proizvod ili uslugu čije poreklo znamo, umesto uvoznih proizvoda sumnjivog porekla i kvaliteta“);
 • U kasnijim fazama bolja saradnja sa velikim trgovinskim lancima i mogućnost prodaje kroz specijalizovane prodavnice, odnosno jasno obeležene sekcije u većim trgovinskim objektima (namera je da se u narednim fazama stvore mogućnosti za otvaranje specijalizovanih prodavnica u većim gradovima koje bi prodavale samo one proizvode koji nose oznaku Regionalnog brenda, odnosno otvaranje posebnih odeljaka, sekcija u većim trgovinskim lancima);
 • Otvaranje novih radnih mesta (rast tražnje za proizvodima sa oznakom Regionalnog brenda, nužno će nametnuti i potrebu za širenjem kapaciteta i dodatnim investicijama, što će, zajedno, imati pozitivnog uticaja na ukupnu regionalnu ekonomiju);
 • Veće zadovoljstvo potrošača (stalno praćenje i kontrola kvaliteta, stvoriće veće poverenje u proizvode (usluge) koje na sebi nose oznaku Regionalnog brenda, pa će kroz veće zadovoljstvo potrošača i lojalnost proizvodima (uslugama) biti veća).

 

Benefit od uvođenja Regionalnog brenda nije samo na strani proizvođača, odnosno pružalaca usluga, već i na strani kupaca. Značaj brenda za kupce ogleda se u sledećem:

 • Identifikacija – kupci se identifikuju sa određenim proizvodom, odnosno uslugom i smatraju je „svojom“, te će se vezati za nju i u psihološkom smislu dobiti značajniju satisfakciju od pukog zadovoljenja potrebe;
 • Praktičnost – u moru ponude, kupac će jednostavnije odabrati proizvod, odnosno uslugu koja je jasno obeležena određenom markicom, jer u nju ima poverenje;
 • Garancija – brend stalno prati i kontroliše ispunjenost zadatih kriterijuma;
 • Kontinuitet – brend garantuje da će određeni proizvod, odnosno usluga biti duže vremena i u kontinuitetu dostupan;
 • Hedonizam – vezanost za brend čini kupovinu zadovoljstvom, a ne samo zadovoljenjem potrebe;
 • Etičnost – brend garantuje određeni nivo etičnosti, koja se, kao i kvalitet, konstantno proverava i prati;
 • Sigurnost kupovine odgovarajućeg proizvoda (najboljeg sa stanovišta očekivane vrednosti za kupce – tj., prema mišljenju kupca najbolji odnos cene i kvaliteta);
 • Potvrda i projektovanje ličnog, željenog imidža kupca;
 • Zadovoljstvo temeljeno na društveno odgovornom ponašanju brenda, vezano za širu društvenu dobit.

 

Ko može da koristi Regionalni brend Istočne Srbije “Balcanica Superior”?

Regionalni brend istoče Srbije "Balcanica Superior" i status „Sertifikovani partner“ mogu da koriste kompanije i seoska turistička domaćinstva koja pružaju usluge smeštaja i pripremanja hrane ili imaju proizvode sa jasnim regionalnim karakterom i koje ispune definisane kriterijume brenda. Od novembra 2018. je ovaj status steklo 14 Sertifikovanih partnera.

 

Kako se dobija status Sertifikovanog partnera Regionalnog brenda Istočne Srbije “Balcanica Superior”?

Proces počinje apliciranjem zainteresovane kompanije. Može se aplicirati tokom cele godine. RARIS vrši proveru ispunjenosti uslova i definisanog seta kriterijuma. Proces se završava potpisivanjem ugovora i svečanom dodelom Sertifikata. Sertifikovani partneri plaćaju simboličnu godišnju naknadu koja služi za pokrivanje troškova upravljanja brendom i njegovu promociju.

 

Ko upravlja Regionalnim brendom "Balcanica Superior"?

Vlasnik Regionalnog brenda Istočne Srbije „Balcanica Superior“ (žiga garancije) i nosilac prava žiga je RARIS – Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije, koji i vodi kompletan proces uz podršku Regionalne platforme, kao mehanizma za aktivno učešće zainteresovanih strana u procesu. Regionalna platforma ima savetodavnu i konsultativnu ulogu u procesu brendiranja.

 

Regionalni brend Istočne Srbije je podržan od: